ضمن تشکر از پیگیری شما : مشتریان گرامی کلیه شکایات خود را در ساعت اداری با شماره های 09188888534 و شماره 09188888546 مطرح نمایید .